Informacja o projekcieWNIOSKODAWCA: BIURO INWESTYCYJNE POGRES ANNA BIELSKA

Tytuł projektu: PRODUKCJA I SPRZEDAŻ TRADYCYJNYCH WYROBÓW W POŁĄCZENIU Z DZIAŁALNOŚCIĄ EDUKACYJNĄ SPOSOBEM NA ODTWORZENIE GOSPODARCZEGO DZIEDZICTWA REGIONU
Wartość projektu: 1 283 205,11 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 786 916,66 PLN

CEL PROJEKTU: WZROST KONKURENCYJNOŚCI FIRMY BIURO INWESTYCYJNE PROGRES ANNA BIELSKA NA RYNKU LOKALNYM, REGIONALNYM, KRAJOWYM W ZWIĄZKU Z WPROWADZENIEM NOWEGO PRODUKTU DO 31.08.2023r.

PLANOWANE EFEKTY PROJEKTU:

  • Przeprowadzenie 3 działań edukacyjnych w formie bezpośredniej
  • Wprowadzenie 5 nowych produktów dla firmy
Fundusze Europejskie